2013.07.23

Podzikowania za udzia w konkursie.doc

2013.07.11

Zapytanie ofertowe- wykonanie instalacji elektrycznej - Biogazownia.doc

Zacznik nr 1

2013.06.19

Dokumentacja projektowa - instalacje elektryczne: PLIK ZIP VER. 2


Dokumentacja projektowa - instalacje elektryczne: PLIK ZIP VER. 1

2013.05.14

Protok z Posiedzenia Komisji Przetargowej dotyczcy budowy kontenera technicznego przy Biogazowni w Ryboach z dn. 13/14 maj 2013 r.

W dniu 06.05.2013 r. skierowano zapytania do 4 firm z brany budowlanej oraz ogoszono przetarg na stronie internetowej ADLER biogaz.

Zapytania skierowano do :

 1. P.B. Eko-System Sp. J.
 2. P.B. Budpol Sp. z o.o.
 3. PHPU ?Lidex? Sp. z o.o.
 4. Usugi Remontowo ? Budowlane Waldemar Wyszkowski

W dniu 13.05.2013 r. o godz. 13:00 w siedzibie firmy Adler Biogaz Sp. z o.o. rozpoczo si posiedzenie Komisji Przetargowej dotyczce postpowania na budow kontenera technicznego w miejscowoci Ryboy w trybie konkursu ofert.

Komisja Przetargowa zebraa si w nastpujcym skadzie:

- Tomasz Sikorski ? Przewodniczcy Komisji

- Marek Kakareko ? Czonek Komisji,

- Mariusz Nierodzik ? Czonek Komisji ( Inspektor Nadzoru)

W toku postpowania dokonano otwarcia i oceny zoonych ofert. Stwierdzono, e do dnia 13.05.2013r. wpyny 4 oferty na wykonanie przedmiotowych prac. Przewodniczcy sprawdzi stan kopert i stwierdzi, e zoone oferty nie zawieray ladw narusze oraz zniszcze. Nastpnie Przewodniczcy otworzy oferty.

Zoone oferty:

 1. P.B. Eko-System Sp. J. ? oferowana cena 332 800 z netto.
 2. PHPU ?Lidex? sp. z o.o. ? oferowana cena 261 000 z netto.
 3. P.B. Budpol Sp. z o.o. ? oferowana cena 314 700 z netto.
 4. Ekspress Bud Sp. z o.o. ? oferowana cena 263 500 z netto.

Komisja stwierdzia, e firma Ekspress Bud sp. z o.o. zoya ofert opart o projekty wykonawcze z niewiadomego rda , gdy nie zgosia si do siedziby ADLER Biogaz Sp. z o.o. po odbir waciwej dokumentacji projektowej.

Nastpnie w dn. 14.05.2013 r. Komisja Przetargowa zaprosia wszystkich oferentw na rozmowy dotyczce zakresu robt, terminu wykonania i gwarancji naleytego wykonania kontraktu. W wyniku odbytych spotka z oferentami Komisja wybraa najkorzystniejsz cenowo ofert firmy PHPU ?Lidex? Sp. z o.o. za cen 261 000z. netto.

Na tym posiedzenie Komisji zakoczono.

Biaystok, 07.05.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczcy kompleksowego wykonania staego kontenera techniczno - socjalnego w Biogazowni Rolniczej w miejscowoci Ryboy, gmina Zabudw na dziace Nr 1028/11.

 1. Zakres prac: zgodnie z projektem budowlanym oraz wykonawczym brany budowlanej, elektrycznej i sanitarnej ww. budynku z uwzgldnieniem odstpstw od projektw zgodnie z za. Nr 3.
 2. Termin realizacji zamwienia : 60 dni od daty rozstrzygnicia przetargu, zakoczenie prac budowlanych najpniej do 20 lipca 2013 r.
 3. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty : 100% cena.
 4. Termin skadania ofert : od 07.05.2013 r. do 13.05.23013 r. do godz. 12:00.
 5. Miejsce skadania ofert: Adler Biogaz Sp. z o.o., Szosa Baranowicka 62a, 15-521 Biaystok ? Zacianki - dopuszcza si moliwo zoenia oferty drog mailow na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 6. Gwarancja : 1 rok od daty oddania budynku do uytkowania

Warunki dodatkowe:

Zaczniki:

 1. Projekt budowlany ? za. Nr 1
 2. Projekty wykonawcze ? za. Nr 2
 3. ?Odstpstwa od projektu? ? za. Nr 3
 4. Kopia pozwolenia na budow ? Za. Nr 4

Pena dokumentacja projektowa jest dostpna w siedzibie Zamawiajcego.

Biaystok, 06.05.2013r.